fbpx

Wie zijn wij?

De Nederlandse Club is opgericht in 1959 onder de naam de Hollandse Club.

Na een fusie met een andere club van Nederlanders aan de Côte d’Azur - Uno Animo geheten - in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de huidige naam gekozen (zie Aperçu van de geschiedenis).
Met ongeveer 2000 leden is dit de grootste club van Nederlanders buiten het vaderland.
Iedere Nederlander woonachtig aan de Côte d’Azur of onze club een warm hart toedragend, kan lid worden tegen betaling van een éénmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie (informatie en inschrijving lidmaatschap).

Namens de Algemene ledenvergadering wordt de club geleid door een dagelijks bestuur, momenteel bestaande uit vijf personen.
Volgens de statuten is onze club vooral een gezelligheidsvereniging en een ontmoetingsplaats voor aan de Côte d’Azur wonende Nederlanders. Naast het gezelligheidsaspect probeert de club in voorkomende gevallen nuttige informatie (bijv. met betrekking tot relevante wetgeving) aan haar leden te geven.

De gezelligheidsaspecten worden ingevuld met vaste activiteiten (zoals bridge, golf, jeu de boules, koffieochtenden, tennis en wandelen) en evenementen (stadswandelingen, theaterbezoek, lezingen, autopuzzeltochten en terugkerend de nieuwjaarsreceptie, koningsdagviering, 5-Meiviering en het kerstconcert).
Al deze evenementen zijn toegankelijk voor onze leden en tegen een kleine meerprijs ook voor introducés.

De club communiceert met haar leden via het viermaal per jaar verschijnend Magazine.
Hierin is alle relevante informatie over onze club te vinden, hierin verschijnen de activiteiten- en evenementenagenda en hierin worden door de redactie een aantal terugkerende rubrieken op uiteenlopend gebied geplaatst.
Behalve via het Magazine vindt communicatie plaats via deze website en via periodiek verschijnende nieuwsbrieven.