Inleiding
De Nederlandse Club neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met website@nedazur.org.

Wie is De Nederlandse Club?
DNC is vereniging De Nederlandse Club, gevestigd op Postbus 28, 06530 Peymenade, Frankrijk.
De Nederlandse Club is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nederlandse Club de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Nederlandse Club jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Nederlandse Club persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Nederlandse Club voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Nederlandse Club worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
De Nederlandse Club heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Nederlandse Club over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Nederlandse Club. Je kunt verzoeken dat De Nederlandse Club je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Nederlandse Club te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Nederlandse Club of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Nederlandse Club te verkrijgen. De Nederlandse Club zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Nederlandse Club je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Nederlandse Club
Een verzoek kan verstuurd worden naar website@nedazur.org. De Nederlandse Club zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Nederlandse Club een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Nederlandse Club je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat De Nederlandse Club verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Nederlandse Club ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Nederlandse Club worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Nederlandse Club worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Nederlandse Club je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar website@nedazur.org. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Nederlandse Club jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar website@nedazur.org. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een foto impressie van het geslaagde koningsfeest 2018.

 

 • Koningsfeest 2018-0040
 • Koningsfeest 2018-0039
 • Koningsfeest 2018-0037
 • Koningsfeest 2018-0036
 • Koningsfeest 2018-0035
 • Koningsfeest 2018-0034
 • Koningsfeest 2018-0033
 • Koningsfeest 2018-0032
 • Koningsfeest 2018-0038
 • Koningsfeest 2018-0031
 • Koningsfeest 2018-0030
 • Koningsfeest 2018-0029
 • Koningsfeest 2018-0028
 • Koningsfeest 2018-0027
 • Koningsfeest 2018-0026
 • Koningsfeest 2018-0025
 • Koningsfeest 2018-0024
 • Koningsfeest 2018-0023
 • Koningsfeest 2018-0022
 • Koningsfeest 2018-0021
 • Koningsfeest 2018-0020
 • Koningsfeest 2018-0019
 • Koningsfeest 2018-0018
 • Koningsfeest 2018-0017
 • Koningsfeest 2018-0016
 • Koningsfeest 2018-0015
 • Koningsfeest 2018-0014
 • Koningsfeest 2018-0013
 • Koningsfeest 2018-0012
 • Koningsfeest 2018-0011
 • Koningsfeest 2018-0010
 • Koningsfeest 2018-0009
 • Koningsfeest 2018-0008
 • Koningsfeest 2018-0007
 • Koningsfeest 2018-0006
 • Koningsfeest 2018-0005
 • Koningsfeest 2018-0004
 • Koningsfeest 2018-0003
 • Koningsfeest 2018-0002
 • Koningsfeest 2018-0001
 • Koningsfeest 2018-0000
 • Koningsfeest 2018-0040
 • Koningsfeest 2018-0039
 • Koningsfeest 2018-0037
 • Koningsfeest 2018-0036
 • Koningsfeest 2018-0035
 • Koningsfeest 2018-0034
 • Koningsfeest 2018-0033
 • Koningsfeest 2018-0032
 • Koningsfeest 2018-0038
 • Koningsfeest 2018-0031
 • Koningsfeest 2018-0030
 • Koningsfeest 2018-0029
 • Koningsfeest 2018-0028
 • Koningsfeest 2018-0027
 • Koningsfeest 2018-0026
 • Koningsfeest 2018-0025
 • Koningsfeest 2018-0024
 • Koningsfeest 2018-0023
 • Koningsfeest 2018-0022
 • Koningsfeest 2018-0021
 • Koningsfeest 2018-0020
 • Koningsfeest 2018-0019
 • Koningsfeest 2018-0018
 • Koningsfeest 2018-0017
 • Koningsfeest 2018-0016
 • Koningsfeest 2018-0015
 • Koningsfeest 2018-0014
 • Koningsfeest 2018-0013
 • Koningsfeest 2018-0012
 • Koningsfeest 2018-0011
 • Koningsfeest 2018-0010
 • Koningsfeest 2018-0009
 • Koningsfeest 2018-0008
 • Koningsfeest 2018-0007
 • Koningsfeest 2018-0006
 • Koningsfeest 2018-0005
 • Koningsfeest 2018-0004
 • Koningsfeest 2018-0003
 • Koningsfeest 2018-0002
 • Koningsfeest 2018-0001
 • Koningsfeest 2018-0000

Zeer geslaagd Kerstconcert.

Ruim 60 leden van onze vereniging wisten op 12 december de weg naar het 11e eeuwse kerkje in het pittoreske Seillans te vinden. Het trio van Magali Pyka de Coster bracht ons met harp, cello en fluit in de ware Kerstsfeer. Het gevarieerd repertoire strekte zich uit van Bach, Mozart en Schubert tot Donizetti, Offenbach en Lehar.

Het concert werd besloten met een samenzang door alle aanwezigen, die later bij het diner op initiatief van Cis Smits nog werd voortgezet.

Volgend jaar laten we de dennenboom en Rudolph the Rednosed Rendeer thuis en zingen we ander repertoire, werd met algemene instemming besloten.

Na de korte wandeling in de avondkou door de mooie straatjes van Seillans van kerk naar restaurant was het goed opwarmen bij het voortreffelijke apéro.

Een verzorgd , heerlijk en gezellig diner besloot de avond en onder de belofte elkaar volgend jaar weer te zien keerden allen voldaan huiswaarts.

Leo Knoef.

 • Kerstconcert 2017-0000
 • Kerstconcert 2017-0001
 • Kerstconcert 2017-0004
 • Kerstconcert 2017-0002
 • Kerstconcert 2017-0003
 • Kerstconcert 2017-0005
 • Kerstconcert 2017-0008
 • Kerstconcert 2017-0007
 • Kerstconcert 2017-0006
 • Kerstconcert 2017-0000
 • Kerstconcert 2017-0001
 • Kerstconcert 2017-0004
 • Kerstconcert 2017-0002
 • Kerstconcert 2017-0003
 • Kerstconcert 2017-0005
 • Kerstconcert 2017-0008
 • Kerstconcert 2017-0007
 • Kerstconcert 2017-0006

Cleveringalezing 2017 00Cleveringalezing 2017 01

 

Cleveringa lezing door Alexander Rinooy Kan 

November elk jaar wordt op meerdere plaatsen in Nederland en de wereld het vlammend betoog van de Leidse hoogleraar Cleveringa herdacht dat hij in de tweede wereldoorlog hield ter verdediging van zijn collega Meijers. Deze werd door de bezetter vanwege zijn Jood-zijn ontslagen. Cleveringa had zijn koffer reeds gepakt aangezien hij wist dat na zijn optreden internering door de Duitsers zou volgen.

De voormalige Leidse wiskunde student Alexander Rinnooy Kan hield dit jaar op 19 November in Mandelieu, Zuid Frankrijk, de Cleveringa lezing .

Dit veelzijdige Eerstekamerlid, onder meer voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad, bood het 50-koppig gezelschap tijdens de lunch een boeiende tour d'horizon omtrent de hedendaagse politieke situatie. Dit met als titel “Vier Europese verkiezingen en een kabinet”. Ondersteund door foto's uit de film “Four weddings and a funeral” schetste de spreker de veranderingen na de verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Met ten slotte geen begrafenis maar als boreling het derde kabinet Rutte in Nederland.

Voorafgaand aan de verkiezingen was als het ware al afscheid genomen van Amerika als wereldleider. America first. Eveneens is er afscheid genomen van het Europese Engeland. Dit vanwege de moeilijk te begrijpen Brexit.
Mede door het uitblijven van een dominante verkiezingswinst van populistisch rechts, is er nieuw Europees elan ontstaan, daarbij aangemoedigd door de initiatiefrijke nieuwe Franse President.

Voor het pas aangetreden nieuwe Nederlandse kabinet ziet Rinnooy Kan drie grote uitdagingen. Hervorming van de arbeidsmarkt, waaronder pensioenen en regelingen rondom flexibele arbeid. Hervorming van de besluitvorming, hoe kunnen burgers meer bij de politieke processen worden betrokken? En hervorming van Europa, economische convergentie, het bouwwerk rond de Euro.

Bij de discussie gaf de spreker bij het thema immigratie inzicht om welke – op zich beperkte en minder dan verwachte – aantallen het in Nederland gaat.

Rinnooy Kan maakt onderscheid tussen economische vluchtelingen en vluchtelingen voor oorlog. Economische vluchtelingen dienen zoveel mogelijk in de eigen regio te worden opgevangen. Bij vluchtelingen voor oorlogsgeweld past een andere benadering. Oorlog is voor Nederland lang geleden waardoor dat achter de huidige generatie lijkt te liggen. Maar in het kader van een Cleveringa lezing is het passend te stellen dat voor de groep oorlogsvluchtelingen opvang dient te worden geboden.

Organisatrice Lisette Tiddens – Engwirda sloot de discussie met een brede glimlach af. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Jan Karel Bout

 

Vanaf 1 april is het eenvoudiger geworden om je te registeren om vanuit het buitenland te stemmen bij referenda, Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement.

Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen hoeven zich slechts eenmalig te registeren, vervolgens krijgen ze bij iedere verkiezing per e-mail en post tijdig de benodigde documenten om te kunnen stemmen. De exacte procedure vindt u op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het registeren van deze buitenlandse kiezers. We wijzen kiezers in het buitenland daarom op deze nieuwe wetgeving.

Pagina 1 van 2