fbpx

Corona update renee vonk

Steeds beter

De jongste cijfers bevestigen het beeld van de voorgaande dagen: het gaat in onze omgeving steeds beter. Ofschoon er in het departement Le Var opnieuw een dode te betreuren viel. Alle overige indicatoren van de voorbije 24 uur zijn positief.
In de ziekenhuizen van Le Var liggen nu 141 (-7) corona-patiënten, van wie er 8 (stabiel) slecht aan toe zijn. Het sterftecijfer in het departement is tot 128 opgelopen, 857 (+8) besmet geraakte personen zijn weer thuis.
In de Alpes-Maritimes verblijven 110 (-2) mensen wegens corona in de hospitalen. Van hen worden er 9 (stabiel) beademend. Verder zijn er in het afgelopen etmaal 5 personen uit het ziekenhuis ontslagen, er zijn 642 patiënten genezen verklaard. Het sterftecijfer bleef op 179 gehandhaafd.

Nieuwtjes

Renaud Muselier, president van de regio Le Sud/PACA kondigt voor 1 juli ‘une fête des terrasses’ aan. Dat zou voortaan elke jaar moeten plaatsvinden. In essentie: ‘partager’, samen het glas heffen, ongeveer de sfeer van het traditionele Fête de la musique (jaarlijks op 21 juni). Dit jaar gaat het Muslier er vooral om de zwaar getroffen rosé-boeren te steunen.

De regering heeft € 30 miljoen extra uitgetrokken voor hulp aan de wijnbouw. eerder al getroffen door de Brexit en exportproblemen richting de VS.

Volgens een enquête van Le Figaro en France Info steunt 72% van de Fransen de verdere versoepeling van de déconfinement per 2 juni. Volgens 62% van de ondervraagden was premier Philippe tijdens zijn persconferentie overtuigend.

De casinio’s mogen ook op 2 juni weer open, maar alleen voor mechanische spelen, de speeltafels blijven gesloten.

Een enquête van Odoxa-Dentsu Consulting is 45% van de Fransen bereid de app StopCovid op hun smartphone te installeren.

Ondanks de periode van confinement zijn volgens de notarissen de prijzen op de landelijke huizenmarkt gemiddeld iets gestegen. Het aantal transacties liep wel terug.

Het Fête de la musique op 21 juni kan mogelijk toch op vertrouwde wijze doorgang vinden. Het verbod op samenscholingen van meer dan 5.000 mensen komt op die datum te vervallen.

Volgens het Agence Sanitaire Publique de France zijn er sinds de déconfinement in Frankrijk 109 ‘clusters’ van besmettingsgevallen gevonden. Maar dat zou er niet op wijzen dat de epidemie weer oplaait.

De hele bevolking van Nice (Alpes-Maritimes) kan zich gratis laten testen. De gemeente betaalt. Er wordt rekening gehouden met 340.000 tests.

 

U kunt hier de eerdere updates bekijken

 

Corona update renee vonk

Verbeterde situatie

De jongste cijfers met betrekking tot onze omgeving duiden op stabilisering van de corona-situatie. Je kunt zelfs van een duidelijke verbetering spreken. Al viel er in het departement Alpes-Martimes opnieuw een dode te betreuren. Daar is het sterftecijfer nu opgelopen tot 179.
Maar er liggen 5 mensen (112) minder in een ziekenhuis en van hen zijn er nu 9 (-2) ernstig aan toe. En in het afgelopen etmaal mochten 5 besmet geraakte mensen na behandeling weer naar huis. Er zijn in het departement 637 personen genezen verklaard.
Ook in Le Var waren de corona-cijfers stabiel. Er moest wel iemand in het ziekenhuis worden opgenomen, in de hospitalen verblijven nu 148 patiënten. Onder hen 8 (stabiel) aan de beademing en er kon weer 1 patiënt naar huis. Genezen verklaard nu: 849.
In beide departementen geen nieuwe besmettingsgevallen of overlijdens in de EHPAD’s.

Nieuwtjes

Persconferentie van premier Philippe (gisteren, donderdag, zie onze berichtgeving):
- Behalve de regio Île-de-France (Parijs en omgeving) is het land per 2 juni ‘groen’ verklaard.
- Café’s, restaurants en campings per 2 juni weer open.
- Per die datum geen ‘100 km van huis’-restrictie meer.
- Géén zekerheid over het openen van de grens voor toeristen en 2e huis-bezitters per 15 juni. Afhankelijk van een akkoord binnen de ‘Schengen’-landen.

De minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat de politie de ‘100 km van huis-norm’ tijdens het pinksterweekeinde blijft handhaven. Reken op controles.

Waarschijnlijk per 26 juni hervatting luchtverkeer van en naar aéroport Nice-Côte d’Azur. Vliegreizen binnen Frankrijk en Europa, 19 bestemmingen.

Autofabrikant Renault ontslaat wereldwijd 15.000 medewerkers van wie 4.600 in Frankrijk.

De 35e editie van het internationale Festival de la mode et de la photo in Villa Noailles in Hyères (Le Var) dat zich richt op jong talent is uitgesteld tot 15-19 oktober. Het stond gepland voor april.

De werkloosheid in de regio Le Sud/PACA is in de afgelopen 3 maanden met 32,9% gestegen.

Vanaf 2 juni zijn alle markten in Marseille (Bouches-du-Rhône) weer open.

Zondag 31 mei Italiaanse markt in Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

 

U kunt hier de eerdere updates bekijken

 

Corona update renee vonk

Steeds beter nieuws

In onze omgeving in het afgelopen etmaal geen nieuw sterfgeval te betreuren. Ook alle overige cijfers van de voorbije 24 uur wijzen in de positieve richting. Alleen in het departement Alpes-Maritimes liep het aantal ernstig zieken met 1 op.
In de ziekenhuizen in het departement verblijven nu 119 (-5) patiënten van wie er 11 (+ 1) beademd worden. Er zijn nu 632 (+6) eerder besmet geraakte mensen weer thuis.
In het departement Le Var is het aantal opgenomen zieken met 2 tot 147 gedaald. Er ernstig aan toe: 8 (stabiel). Genezen verklaard: 848 (+3).
In beide departementen geen nieuwe besmettingsgevallen in de EHPAD’s, evenmin nieuwe overlijdens.
De corona-crisis lijkt over z’n hoogtepunt heen.

Nieuwtjes

Vanmiddag (donderdag) om 17.00 uur komt premier Philippe met details over de 2e fase van het déconfinement. De essentie van zijn mededelingen zal hier worden gepubliceerd. Waarschijnlijk bevestiging van de heropening van cafés en restaurants per 2 juni en uitbreiding van de ‘100 km van huis’-norm naar 200 of 300 km.

Ook vanmiddag de nieuwe coronakaart met ‘rode’ en ‘groene’ regio’s. Verwacht wordt dat (nog) niet het hele land groen verklaard wordt.

Hydroxychloroquine mag in beginsel niet meer gebruikt worden bij de behandeling van corona-patiënten. Alleen nog als een arts dat het beste medicijn vindt.

De Assemblée Nationale en de Senaat beginnen elk een parlementair onderzoek over de gang van zaken voor en tijdens de crisis.

Bij wijze van test gaan op 2 juni 20 publieke zwembaden open. Toegang alleen op reservering.

Uitstel van betaling van belasting en premies voor ondernemingen is verlengd t/m eind juni.

Op 6 augustus, 3 weken voor de start van de Tour de France, de 2e editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. De renners moeten de berg twee keer beklimmen.

 

U kunt hier de eerdere updates bekijken

 

De Franse regels wat betreft het zich verplaatsen in Frankrijk zijn sinds begin april een stuk strenger geworden.
Als uw reis NIET NOODZAKELIJK is dan wordt u aan de grens al niet toegelaten of loopt u het risico bij een péage of anderszins staande gehouden te worden.

Aangezien u terug naar Nederland moet om dringende redenen; uw werk, kunt u uw werkgever of afdelingshoofd vragen de bijgevoegde “ justificatif deplacement professionnel” in te laten vullen.
Ik stuur u tevens de “ attestation deplacement “ mee, die u ingevuld bij u dient te dragen en een doorreis verklaring voor Belgie.

Voor verdere informatie m.b.t. Franse regelgeving en reizen door Frankrijk, verwijs ik u graag door naar de volgende website :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Verder verwijzen wij u naar de reisadviezen die actueel worden gehouden door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen 

alsmede naar de website

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-antwoorden-reisadviezen-coronavirus

Per land kunt u opzoeken wat de reisadviezen zijn voor Frankrijk maar tevens voor de buurlanden of de landen waar u doorheen reist (België, Luxemburg, Zwitserland etc.).

Ten slotte : u dient zelf, m.b.v. alle tot uw beschikking staande informatie, de inschatting te maken of u naar Nederland afreist.
Het blijft uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid om de reis wel of niet doorgang te laten vinden.
De ambassade kan u op geen enkele wijze de doorgang garanderen.

De bestuursleden en vrijwilligers van het Nederlands Ondersteuningsfonds hebben jaarlijks circa twintig cliënten onder hun hoede. Soms wordt eenmalig ondersteuning verleend, maar regelmatig is sprake van permanente zorg voor mensen met fysieke, mentale, sociale en daarmee vaak samengaande financiële problemen. Om voor hulp door het fonds in aanmerking te komen moet men minimaal drie jaar permanent in de PACA-regio of Monaco woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel daaraan verwant zijn.

De mogelijkheden van onze bestuursleden en vrijwilligers om mensen met problemen persoonlijk te bezoeken zijn momenteel beperkt, maar ons grote netwerk kan mogelijk uitkomst bieden en een luisterend oor en praktische adviezen kunnen een groot verschil maken. Mocht u menen dat het Ondersteuningsfonds u kan helpen, schroom dan niet om contact op te nemen via de hieronder vermelde telefoonnummers of per e-mail.

In geval van financiële nood helpt het fonds bij het zoeken naar oplossingen bij Franse en Nederlandse instanties. Als die pogingen niet slagen, kan het fonds helpen door uit eigen middelen een lening of uitkering te verstrekken. Dat gebeurt op basis van een schuldbekentenis, waarin is bepaald dat de door het Ondersteuningsfonds ter beschikking gestelde financiële middelen zullen worden terugbetaald als de omstandigheden van de cliënt zodanig zijn verbeterd dat dit mogelijk is. Om te kunnen bepalen of financiële hulp door het fonds gerechtvaardigd is, wordt inzage gevraagd in financiële bescheiden zoals bankrekeningen en belastingaangiften. Voor de goede orde: het Ondersteuningsfonds verstrekt geen zakelijke leningen.

Voorbeelden van de wijze waarop het fonds hulp verleent en de voorwaarden voor hulpverlening kunt u lezen op: 

www.nederlandsondersteuningsfonds.fr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Renée de Gans, voorzitter:  + 31 681 875827

Marigot Goossens, secretaris: 0695 981273 of +31 653 410862

Per email: nlondersteuningsfonds@gmail.com

Pagina 1 van 5