fbpx

Jaarverslag 2018 2019 ondersteuningsfonds

Koningsfeest 2019 was weer een fantastisch feest getuige deze foto's.

 • image00013
 • image00016
 • image00017
 • image00014
 • image00015
 • image00001
 • image00004
 • image00003
 • image00002
 • image00005
 • image00006
 • image00007
 • image00010
 • image00009
 • image00008
 • image00011
 • image00012
 • image00013
 • image00016
 • image00017
 • image00014
 • image00015
 • image00001
 • image00004
 • image00003
 • image00002
 • image00005
 • image00006
 • image00007
 • image00010
 • image00009
 • image00008
 • image00011
 • image00012

Het DNC-bestuur in nieuwe samenstelling. V.l.n.r. Cor Glorie (magazine), Wouter Rombach (secretaris), Petra Zeeuw (penningmeester), Paul van Cuyk (voorzitter), Pieter de Mik (evenementencoördinatie), en Willem-Hein Couwenberg (JOP). Philip van Nieuwenhuizen ontbreekt op deze foto.

Het dertigtal leden dat op vrijdag 29 maart naar Les Adrets was gekomen om de jaarvergadering van De Nederlandse Club bij te wonen zal daar beslist geen spijt van hebben gehad. De verzorging door gastheren Rob en Mark, sinds een half jaar de uitbaters van het in het centrum van het plaatsje gelegen restaurant 'Chez R&M', liet namelijk niets te wensen over. Dat werden de aanwezigen gewaar in de vorm van lekkere drankjes, een complete, tot in perfectie gegaarde zalm, lekkere soufflé's en nog veel meer dat het later thuis bereiden van een avondmaaltijd eigenlijk overbodig maakte. Aan deze tongstrelingen was een goed verlopende vergadering voorafgegaan. Hierin werd deugdelijk verslag gedaan over het voorbije verenigingsjaar, en van de aanwezigen goedkeuring verkregen voor het gevoerde beleid. De afscheid nemende penningmeester Peter Romeijn laat de vereniging in een financieel volstrekt gezonde situatie achter. Het door de voorzitter uitgesproken woord van dank aan het adres van Peter was dan ook in alle opzichten verdiend, en op zijn plaats. Tegen het einde van de vergadering traden twee nieuwe bestuursleden aan, waaronder één lid dat specifiek de in 'JOP' verenigde categorie jongeren (jongeren in ruime zin op te vatten als: voorlopig nog niet gepensioneerden) vertegenwoordigt. Kortom: het was een plezierige bijeenkomst die bij volgende edities hopelijk een telkenmale groeiend aantal belangstellende leden trekt.

Afbeelding1 met tekst

Zaterdag 5 januari was weer een zonovergoten dag, zoals we gewend zijn tijdens de Nieuwjaars Receptie van DNC.

IMG 1640

Overigens was de receptie dit jaar een week eerder dan normaal, hetgeen echter zeker niet leidde tot minder gasten. Gelukkig vormden de gele hesjes op meerder plekken onderweg ook geen obstakel om naar Cannes te komen.

IMG 1638 

Rond 11.30 uur stond alles klaar in de prachtige zaal van het Carlton om de gasten te ontvangen die zich dit jaar zowel via strookjes als de website in grote getale hadden aangemeld.

IMG 1641

Het bestuur nam haar positie in en nam weer vele vriendelijke, lieve en goede wensen voor het nieuwe jaar in ontvangst en schudde vele handjes.

IMG 1639

Nadat iedereen was gearriveerd nam de voorzitter, Paul van Cuyk, het woord en wenste iedereen al het goede en veel gezondheid voor 2019, waarop een toast werd uitgebracht.
Speciaal ging zijn aandacht uit naar het oudste lid, dat aan een tafeltje, samen met zijn vaste franse verzorgster, lekker van een glas rode wijn zat te genieten.
Hierop zeiden wij tegen elkaar, het geheim om zo oud te worden is vast en zeker; vrolijkheid, een goed glas wijn en prettig gezelschap.
Intussen lieten de gasten zich het heerlijke eten, zoals we dat van het Carlton gewend zijn, goed smaken en ook de wijn beviel eenieder prima.

IMG 1642

Om 13.30 uur hield JOP een Nieuwjaars duik op het strand voor het Carlton, waarbij bleek dat het zeewater toch nog 15 graden is. Kortom het was voor de nieuwe voorzitter van JOP, Willem-Hein Couwenberg, een frisse maar niet te koude duik in het nieuwe jaar.
Met een opkomst van een kleine 200 gasten kunnen we zeggen, dat het weer een zeer geslaagde receptie was, met dank aan allen die dit weer georganiseerd hebben.

 

Inleiding
De Nederlandse Club neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met website@nedazur.org.

Wie is De Nederlandse Club?
DNC is vereniging De Nederlandse Club, gevestigd op Postbus 28, 06530 Peymenade, Frankrijk.
De Nederlandse Club is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nederlandse Club de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Nederlandse Club jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Nederlandse Club persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Nederlandse Club voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Nederlandse Club worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
De Nederlandse Club heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Nederlandse Club over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Nederlandse Club. Je kunt verzoeken dat De Nederlandse Club je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Nederlandse Club te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Nederlandse Club of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Nederlandse Club te verkrijgen. De Nederlandse Club zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Nederlandse Club je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Nederlandse Club
Een verzoek kan verstuurd worden naar website@nedazur.org. De Nederlandse Club zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Nederlandse Club een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Nederlandse Club je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat De Nederlandse Club verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Nederlandse Club ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Nederlandse Club worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Nederlandse Club worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Nederlandse Club je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar website@nedazur.org. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Nederlandse Club jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar website@nedazur.org. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pagina 4 van 4