Van onze vrienden de ANM: Voorlichting over erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Van onze vrienden de ANM:

Voorlichting over erfrecht en huwelijksvermogensrecht

De ANM organiseert op 17 november een informatiebijeenkomst, waar een Nederlandse en een Franse notaris de specifieke gevolgen van het familierecht voor Nederlanders in Frankrijk komen toelichten. De leden van DNC zijn daar ook van harte welkom.
Aanmelden s.v.p. via secretariaat@a-n-m.nl

Voorlichtingsbijeenkomst door het Nederlandse en Franse notariaat
Zaterdag 17 november 2018


Hostellerie de L'Abbaye 
57, rue Claudius Camail 
83340 LE THORONET

14.30 – 14.50 Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht
 Mireille BOSSCHER, Kandidaat-notaris in Den Haag
Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing op mijn huwelijk; wat is het verschil; kan dat automatisch veranderen in de loop van de tijd; geeft een partnerschap gesloten in Frankrijk dezelfde rechten als in NL; wat is er veranderd nu in het Nederlandse recht niet meer per definitie algemene gemeenschap van goederen geldt; welke rechter in geval van scheiding; nu en in de toekomst?

14.50 – 15.10 Vragen en antwoorden 
Mireille BOSSCHER en Patrick-Léon LOTTHE, notaris in Bailleul en President van het Institut Notarial Européen et International (INEI)

15.10 – 15.20 Pauze

15.20 – 15.40 Ontwikkelingen in het erfrecht
 Patrick-Léon LOTTHE
Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing als ik kom te overlijden; wat is het verschil; wanneer moet ik iets regelen; is een lang geleden vruchtgebruiktestament in Frankrijk gemaakt nog steeds geldig; hoofdverblijf in Nederland of Frankrijk: wat zijn de gevolgen voor mijn woning in Frankrijk; en in Nederland? Stiefkinderen betalen veel belasting, hoe hieraan te ontkomen?

15.40 – 16.00 Vragen en antwoorden 
Patrick-Léon LOTTHE en Mireille BOSSCHER

16.00 – 16.30 Mogelijkheid individueel te praten 
met Patrick-Léon LOTTHE en Mireille BOSSCHER

Zie voor informatie van de Notarissen van Europa:
Over huwelijk en partnerschap: http://www.coupleseurope.eu/
Over erfenissen en testamenten: 
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=224