fbpx

Verslag eerste bijeenkomst JOP 24 januari 2011

Werkende Nederlanders verder als JOP

Verslag van de eerste bijeenkomst van de commissie van de Werkende Nederlanders binnen de Nederlandse Club aan de Côte d’Azur op 24 januari 2011 in La Colle sur Loup.

Na inbreng van diverse goede ideeën werd besloten dat de Wners in het vervolg zullen gaan heten. Er is een groepje samengesteld dat zich gaat bezig houden met het LOGO -ontwerp , waarin het driehoekige DNC-clublogo terugkomt. De commissie draagt Rob Heuvers voor om de contacten te onderhouden namens JOP met het bestuur van de Nederlandse Club.

Onze eerste activiteit is de Netwerkborrel. De opzet is een informele bijeenkomst voor de doelgroep, zijnde jonge en/of werkende Nederlanders aan de Côte d’Azur die lid zijn of lid willen worden van De Nederlandse Club, waarbij naast het gezellig samenzijn bepaald kan worden welke toekomstige activiteiten er voor deze specifieke doelgroep gewenst zijn.

De datum hiervoor is gepland op zaterdag 9 april van 16.00 uur tot 19.00 uur met mogelijkheid tot uitloop en dineren voor hen die daar interesse in hebben.

Deze eerste netwerkborrel zal gehouden worden in Restaurant Relais des Adrets in Les Adrets de l’Estérel. Vervolgens is de invulling van deze netwerkborrel uitgewerkt en de diverse hieraan verbonden taken onderling verdeeld, waarbij het Magazine en de website niet vergeten zijn.

Er wordt gezorgd voor een link op de DNC-website naar: jop@nedazur.org

Enthousiast keert een ieder (met zijn/haar huiswerk) weer huiswaarts (van Mandelieu tot Bargemon)

Op jop@nedazur.org kan je opmerkingen of tips kwijt!

Yvonne Keijzer, DNC-bestuurslid evenementen.