fbpx

Cleveringa lezing 19 november 2017

Cleveringalezing 2017 00Cleveringalezing 2017 01

 

Cleveringa lezing door Alexander Rinooy Kan 

November elk jaar wordt op meerdere plaatsen in Nederland en de wereld het vlammend betoog van de Leidse hoogleraar Cleveringa herdacht dat hij in de tweede wereldoorlog hield ter verdediging van zijn collega Meijers. Deze werd door de bezetter vanwege zijn Jood-zijn ontslagen. Cleveringa had zijn koffer reeds gepakt aangezien hij wist dat na zijn optreden internering door de Duitsers zou volgen.

De voormalige Leidse wiskunde student Alexander Rinnooy Kan hield dit jaar op 19 November in Mandelieu, Zuid Frankrijk, de Cleveringa lezing .

Dit veelzijdige Eerstekamerlid, onder meer voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad, bood het 50-koppig gezelschap tijdens de lunch een boeiende tour d'horizon omtrent de hedendaagse politieke situatie. Dit met als titel “Vier Europese verkiezingen en een kabinet”. Ondersteund door foto's uit de film “Four weddings and a funeral” schetste de spreker de veranderingen na de verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Met ten slotte geen begrafenis maar als boreling het derde kabinet Rutte in Nederland.

Voorafgaand aan de verkiezingen was als het ware al afscheid genomen van Amerika als wereldleider. America first. Eveneens is er afscheid genomen van het Europese Engeland. Dit vanwege de moeilijk te begrijpen Brexit.
Mede door het uitblijven van een dominante verkiezingswinst van populistisch rechts, is er nieuw Europees elan ontstaan, daarbij aangemoedigd door de initiatiefrijke nieuwe Franse President.

Voor het pas aangetreden nieuwe Nederlandse kabinet ziet Rinnooy Kan drie grote uitdagingen. Hervorming van de arbeidsmarkt, waaronder pensioenen en regelingen rondom flexibele arbeid. Hervorming van de besluitvorming, hoe kunnen burgers meer bij de politieke processen worden betrokken? En hervorming van Europa, economische convergentie, het bouwwerk rond de Euro.

Bij de discussie gaf de spreker bij het thema immigratie inzicht om welke – op zich beperkte en minder dan verwachte – aantallen het in Nederland gaat.

Rinnooy Kan maakt onderscheid tussen economische vluchtelingen en vluchtelingen voor oorlog. Economische vluchtelingen dienen zoveel mogelijk in de eigen regio te worden opgevangen. Bij vluchtelingen voor oorlogsgeweld past een andere benadering. Oorlog is voor Nederland lang geleden waardoor dat achter de huidige generatie lijkt te liggen. Maar in het kader van een Cleveringa lezing is het passend te stellen dat voor de groep oorlogsvluchtelingen opvang dient te worden geboden.

Organisatrice Lisette Tiddens – Engwirda sloot de discussie met een brede glimlach af. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Jan Karel Bout