fbpx

Kinderen in de prijzen

De Art-Expo kunsttentoonstelling ter gelegenheid van het elfde DNC-lustrum is door meer dan duizend bezoekers bekeken. Er werden 11 schilderijen verkocht.

Bij het sluiten van de tentoonstelling, zondag 12 oktober 2015 reikten DNC-voorzitter Paul van Cuyk en juf Annemarie van der Burg de prijzen uit aan de kinderen, die hun eigen tentoonstelling in de hal van de ‘Espace Culterel’ hadden. In totaal stuurden 19 kinderen hun werken in.

 

De prijswinnaars zijn :

Leeftijdsgroep 5 tot en met 7 jaar Lauren Koole.
Leeftijdsgroep 8 tot en met 10 jaar Eveline Vingerhoeds.
Leeftijdsgroep 11 tot en met 13 jaar Jan Willem Niemeijer.

 


Laurens Koole


Eveline Vingerhoeds


Jan Willem Niemeijer


De prijswinnaars met een deel van de andere inzenders en juf Anne Marie van der Burg en Paul van Cuyk