Rando La Marbriere-St. Christophe 4 juni 2019


Rando La Marbriere St Christophe 2019 : 350 m., 13 Km., 4 H (Robert) (geschat)

Verzamelpunt en Verzameltijd Pre du Lac Chem.de l’Hubac 9H00

Start rando en tijd : Le Pilon balise 72 Parking Sarree 10H00

Beschrijving rando Zie bijgevoegd trace

Kaart : 3643 ET

De voorgestelde rando gaat alleen door bij een minimum van 4 personen
inclusief animateur !

N.b. : Deelname graag van te voren via mail : randodnc@gmail.com of
Port.: 07 78 11 48 44 doorgeven.
Covoiturage per auto : 0.25€ x nb Km + péage x 2

Rando La Marbiere 4 6 2019 1

Locatie kaart