fbpx

Rando niveau's bepalen

Is “assez Facile” “heel gemakkelijk” ?? (Of hoe wordt het niveau berekend?)

Na een onderzoek van enkele jaren heeft de FFR een nieuwe niveau bepaling ingevoerd. RandoDNC volgt deze. Het is dan ook aan te raden dit artikeltje te lezen!

Er zijn drie verdelingen:

1.  EFFORT (lichamelijke inspanning)

2. TECHNICITE (traject moeilijkheid)

3. RISQUE (risico)

Welke alle in graden 1 t/m 5 oplopend verdeeld worden.

 

1. EFFORT of te wel lichamelijke inspanning.

Het klinkt gek, maar dit is een op diverse gemiddelden berustende berekening via de computer. Het te lopen, of gelopen GPX-tracé wordt via het berekeningsprogramma, ibp index, in de computer gevoerd. Waaruit dan scores te voorschijn komen.

Een score tussen 0 en 25 is niveau 1 : facile

26 en 50 2 : assez facile

51 en 75 3 : peu difficile

76 en 100 4 : assez difficile

Een score boven 100 5 : difficile

Misschien zijn de benamingen nu al duidelijker, maar we zijn er nog niet….

 

2. TECHNICITE de toestand van het te lopen traject wordt bepaald aan de hand van de hindernissen die men tijdens het lopen tegen komt.

Niveau 1 : facile geen hindernis, bijv. een stadswandeling

Niveau 2 : assez facile er zijn hindernissen op enkel hoogte

Niveau 3 : peu difficile er zijn hindernissen ter hoogte van de knie

Niveau 4 : assez difficile er zijn hindernissen op heuphoogte

Niveau 5 : difficile hindernissen hoger dan heuphoogte, handen moeten gebruikt worden

 

3. RISQUE

Het risico om meer of minder ernstige lichamelijke ongelukken te krijgen. Evenals de “TECHNICITE” wordt dit niveau in het “veld” bepaald.

1 :  faible Het pad is practisch effen, risico op uitglijden is er nauwelijks (stad, bospad)

2 : assez faible Het pad is oneffen, kans bestaat op verstuiking e.d. bij vallen.

3 : peu élevé Bergpaden in het midden gebergte; kans op ernstige fracturen

4 : assez élevé Hoge kans op ongelukken met ernstige verwondingen/fracturen/dood.

5 : élevé Maximale kans op ongelukken met dodelijke afloop (bijv. bergbeklimmen)

 

DE NOTATIE

Hoe wordt uiteindelijk het niveau voor een wandeling genoteerd?

Een voorbeeld: De Mont St Victoire via een zuidelijk tracé
Effort 5 Technicité 3 Risque 3
Wordt genoteerd: E5/T3/R3

CONCLUSIE
Assez facile is dus niet heel gemakkelijk.

Afbeelding niveua bepaling